Uw website of webshop wordt door Ikternet backup diensten veilig gesteld aan de hand van een overeengekomen schema

Backups

Backups zijn uitermate belangrijk om alle transacties, die op of via uw website of webshop hebben plaatsgevonden, veilig te stellen. Mocht het gebeuren dat uw site gehackt wordt, ‘kapot’ gaat of er foute of ongewenste wijzigingen worden aangebracht, dan kunt u een gemaakte backup terugzetten, zodat u weer verder kunt vanaf het moment dat de backup is gemaakt.

Vraag vrijblijvend een offerte aan!

Cloud backups

Een lokale backup van uw website neemt ruimte in bij uw hosting-provider, maar is wel snel terug te zetten. Met de Ikternet Cloud Backup dienst wordt de backup gemaakt naar een andere lokatie. Hiermee heeft u altijd een back-up om op terug te vallen.

lokale backups

U kunt er ook voor kiezen om alleen een backup te maken op de server van de hosting provider.

Hoe werken backups

Een backup is feitelijk een complete kopie van uw website of webshop. Dat wil zeggen, alle stijlen, teksten, afbeeldingen en indelingen en – indien van toepassing – ook alle artikelen, facturen en betalingen.

De gekozen backup-strategie bepaalt hoeveel van deze backups bewaard worden.

Een dagelijkse backup wordt – de naam zegt het al – iedere dag gemaakt. Na het maken van de nieuwste backup worden alle backups ouder dan 7 dagen verwijderd.

Een wekelijkse backup wordt eens per week op zondag gemaakt. Er worden maximaal 4 week-backups bewaard.

Een maandelijkse backup wordt eens per maand gemaakt, op de eerste dag van de kalendermaand. Er worden maximaal 2 maand-backups bewaard.

een backup terug zetten

Een eerder gemaakte backup kan worden gebruikt om terug te zetten over de bestaande website of webshop, wanneer er onoverkomelijke problemen zijn geconstateerd.

De website of webshop zal na het terugzetten van een backup weer exact hetzelfde zijn als op het moment dat de backup werd gemaakt.

Dagelijks
€7,50
per maand
Maximaal een dag
data verlies
We bewaren 7 backups
Neem contact op
Wekelijks
€5,-
per maand
Maximaal een week
data verlies
We bewaren 4 backups
Neem contact op
Maandelijks
€2,50
per maand
Maximaal een maand
data verlies
We bewaren 2 backups
Neem contact op